Studia et amicitia
Kontakt e-mail z autorem strony


Logo SKNH UŁ

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ

 


Jak spotkać się z Zarządem?

Zebrania SKNH odbywają się we wtorki o godzinie 1730

w sali 202 Instytutu Historii UŁ


Adres korespondencyjny:

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 27 a

90-219 Łódź

( mapka )


Ważniejsze kontakty e-mail:

Przewodnicząca SKNH UŁ - Hanna Zienkiewicz: hanna.zienkiewicz@gmail.com

Kontakt e-mail z Zarządem SKNH UŁ: sknh_lodz@wp.pl

Kontakt e-mail z Redakcją miesięcznika KIH: kih-a@wp.pl

Kontakt e-mail z Sekcją Filmową: kolofilmowe.historia@gmail.com

Opiekun SKNH - dr Tomasz Pietras: tomhislodz@gmail.com


 

Facebook: http://www.facebook.com/