Studia et amicitia
Kontakt e-mail z autorem strony


Skład Zarządu SKNH UŁ
w roku akademickim 2020/2021

Julia Gertner i Kuba Kuliś (czerwiec 2020)

 

Przewodnicząca SKNH UŁ - Julia Gertner

Wiceprzewodniczący - Jakub Kuliś

Wiceprzewodniczący - Michał Ziółkowski

Sekretarz - Patryk Grancow

Skarbnik - Jakub Gwizdoń

Gospodarz - Marcin Latosiński 


Redaktor KIH

Radosław Kędzia 


Komisja Rewizyjna SKNH UŁ:

Krzysztof Gryglewski

Damian Karpiński

Jakub Pisarski  


Opiekunowie naukowi SKNH UŁ - dr Tomasz Pietras i dr Wojciech Marciniak