Studia et amicitia
Kontakt e-mail z autorem strony


NASZE KONFERENCJE


 

III Ogólnopolski Kongres Młodych Bizantynistów

Cesarstwo Bizantyńskie i bizantyński krąg kulturowy

 

plakat konferencji

     Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Młodych Bizantynistów, który odbędzie się pod hasłem: Cesarstwo Bizantyńskie i bizantyński krąg kulturowy. Nasze wydarzenie, wpisujące się w obchody 60-lecia badań bizantynologicznych w Łodzi, stanowi kolejną edycję imprezy organizowanej do tej pory przez Sekcję Historii Bizancjum SKNH UAM w Poznaniu. Tematyka konferencji dotyczyć będzie historii, kultury i innych szeroko pojętych aspektów funkcjonowania Cesarstwa Bizantyńskiego oraz państw i ludów pozostających pod jego wpływem. Podział na panele dyskusyjne zostanie przeprowadzony po selekcji abstraktów. Konferencja odbędzie się w Instytucie Historii UŁ (ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, Łódź) w dniu 26 listopada 2016 roku (sobota).

     Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (w cenę wliczone są obiady, serwis kawowy, materiały konferencyjne dla prelegentów, udział w imprezie integracyjnej oraz wydanie artykułu opartego na wygłoszonym referacie w kolejnym tomie serii wydawniczej SKNH UŁ pt. Vade Nobiscum). Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 listopada 2016 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bizancjum2016@gmail.com.
Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’a na Facebooku: KongresBizantynistyczny. Pobierz zaproszenie na konferencję.

Komitet Organizacyjny

 


Łódzka Jesień Młodych Historyków

„A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na przestrzeni dziejów (Łódź, 17-19 listopada 2016)

     Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana – Ceraneum, Katedrą Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Podatkowym Kołem Naukowym ADVISOR oraz Studenckim Kołem Naukowym Prawa Budżetowego i Podatkowego FINIS ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką pt.: „A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na przestrzeni dziejów. Konferencja odbędzie się w dniach 17–19 listopada 2016 roku w zabytkowym Pałacu Biedermanna w Łodzi (ul. Franciszkańska 1/3).

    Zapraszamy wszystkich zajmujących się problematyką wojenną oraz różnymi jej aspektami w historii, kulturze, sztuce, społeczeństwie, polityce i gospodarce. Referaty będą grupowane tematycznie, aby umożliwić prelegentom szerszą dyskusję. Wśród proponowanych przez nas zagadnień znajdują się m.in.:    

 • Bitwy, kampanie, powstania etc. na przestrzeni dziejów

 • Bohaterowie i antybohaterowie oraz ich wizerunek w społeczeństwie

 • Wojskowość na przestrzeni dziejów

 • Wpływ działań wojennych na życie wszelkich mniejszości społecznych

 • Konflikty kolonialne i postkolonialne w kulturze i sztuce

 • Alegoria wojny w dziełach sztuki i literaturze

 • Wpływ wojny na relacje międzyludzkie

 • Literatura okresu wojennego na przestrzeni dziejów

 • Zmiany obyczajowe i kulturowe okresu wojen

 • Świadkowie wojen – wspomnienia, relacje, opisy etc.

 • Decyzje polityczne w przeddzień wojen i w ich trakcie

 • Wojny ekonomiczne

 • Przełomy gospodarcze w trakcie wojen

 • Problematyka finansów państwa w obliczu kampanii wojennych

 • Skutki prawne traktatów pokojowych.

    Zachęcamy również do przesyłania własnych propozycji tematów. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com. Termin zgłaszania referatów to 16 października 2016 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (w cenę wliczone są: posiłki, napoje, materiały dla uczestników, a także druk publikacji pokonferencyjnej w ramach serii wydawniczej Vade Nobiscum).

     Na wszelkie pytania uwagi i wątpliwości będziemy odpowiadać za pośrednictwem skrzynki mailowej: lodzkajesien@gmail.com.

Komitet Organizacyjny

 IX Łódzka Wiosna Młodych Historyków

plakat konferencji

interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka
(Łódź, 8-10 kwietnia 2016 roku)

     Zapraszamy do zgłaszania referatów w ramach trzech paneli:

 • Panel I: Z Bogiem czy bez Boga? Postrzeganie religii w dziejach ludzkości. Panel dotyczy wpływu religii na działania człowieka na przestrzeni wieków i zmiennego stosunku ludzkości do kwestii wiary. Chcielibyśmy, by znalazło się w nim miejsce dla refleksji nad polityczną, społeczną, duchową i czysto kultową rolą religii w dziejach, a także dla omówienia zapatrywań człowieka na różnorodne systemy religijne i jego pozycji wewnątrz nich.

 • Panel II: Wieczne wędrówki człowieka - poszukiwanie lepszego bytu. Panel poświęcony został bardzo istotnemu w dzisiejszych czasach problemowi migracji. W jego ramach będziemy rozpatrywać przyczyny, przebieg i skutki wszelakich ruchów migracyjnych od czasów najdawniejszych aż po współczesność.

 • Panel III: Klio i jej siostry. Obraz postaci i wydarzeń historycznych w sztuce i literaturze. W tym panelu chcielibyśmy skupić się na wizerunku zagadnień historycznych w szeroko pojętej kulturze (literatura, film, muzyka, malarstwo, rzeźba i inne). Zapraszamy do dyskusji o roli, jaką odgrywa kultura w kształtowaniu świadomości historycznej, o popularnych (lub całkowicie zapomnianych) motywach czerpanych z historii, twórczości konkretnych autorów czy nawet o całych nurtach w sztuce.

    Termin zgłaszania referatów. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 marca 2016 roku. Termin rozsyłania emaili z informacją o zakwalifikowaniu i danymi do przelewu: 6-9 marca 2016 roku.

    Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo pod adresem: https://docs.google.com.

    Czas wygłaszania referatu wynosi maksymalnie 20 min. Referaty można wygłaszać w języku polskim jak również w wybranych językach obcych.    

    Opłata konferencyjna wynosi 70  / 20 € Istnieje możliwość publikacji referatu w zbiorze pokonferencyjnym Vade Nobiscum (w wersji drukowanej i online).

    Wszelkie istotne informacje będziemy umieszczać na facebookowym profilu wydarzenia: www.facebook.com/lodzkawiosna. Zapraszamy też do śledzenia strony naszego koła naukowego.

     Na wszelkie pytania uwagi i wątpliwości będziemy odpowiadać za pośrednictwem skrzynki mailowej: lodzkawiosna@gmail.com.

    Konferencji towarzyszyć będzie debata inauguracyjna pt. Od arabskiej wiosny do kryzysu migracyjnego. Obecna sytuacja świata arabskiego i jej wpływ na Europę, która odbędzie się w piątek 8 kwietnia 2016 r. w godzinach 13–15 w sali Rady Wydziału Instytutu Historii UŁ. Zapraszamy!

    Pobierz aktualny program konferencji.

    Komitet OrganizacyjnyŁódzka Jesień Młodych Historyków

„Przypomnieć zapomniane… Odkryć nieznane…”
interdyscyplinarna konferencja naukowa
(Łódź, 26-28 listopada 2015 roku)

     Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ oraz Koło Dyplomatów UŁ mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów do udziału w naszej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2015 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a w Łodzi.

     Podczas otwarcia konferencji w dniu 26 listopada 2015 roku o godzinie 14 rozpocznie się debata inauguracyjna pt. „Zapomniane początki - Polska pogańska czy chrześcijańska?” Miejsce: sala Rady Wydziału Instytutu Historii UŁ (ul. A. Kamińskiego 27a). Udział w debacie wezmą: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (UMCS), prof. dr hab. Krzysztof Bracha (UJK), dr hab. Małgorzata Kwietniewska (UŁ) oraz dr Konrad T. Lewandowski (polski pisarz fantasy, znawca kultury i mitologii Słowian). Zapraszamy!

     Konferencja nasza dotyczyć będzie wszystkiego, co określić można przymiotnikiem "zapomniane" lub "nieznane". Równie mile widziane będą wystąpienia opowiadające o zacieraniu pamięci lub jej przywracaniu, a także traktujące o poszukiwaniu i odkrywaniu rzeczy nieznanych.

     Celowo nie określamy sztywnych ram tematycznych, zdając się na Państwa inwencję. Mamy nadzieję że referaty, które zostaną wygłoszone, staną się okazją do poznania zagadnień pozostających po za głównym nurtem dyskursu naukowego, pochylenia się nad tym co umknęło uwadze większości z nas...  

Obrady toczyły się w obrębie czterech paneli:

 • Panel I: Zapomniani czy niechciani. Pamięć jest jedną z najcenniejszych rzeczy pozostających po człowieku, lecz nie każdy cieszy się chwałą, na jaką zasługuje. Celem niniejszego panelu jest przedstawienie sylwetek osób celowo wymazanych z kart historii z najróżniejszych powodów - politycznych, społecznych, religijnych, ze względu na swoją twórczość czy działalność jak i tych, których czyny, dzieła i osiągnięcia nie zostały odnotowane w świadomości ogółu.

 • Panel II: Ukryte w mroku dziejów. Historia zna wiele doniosłych zdarzeń pozostających na marginesie świadomości ludzkiej. W tym panelu oczekujemy na referaty dotyczące nie tylko wydarzeń spektakularnych – wojen, przewrotów czy  odkryć ale również spraw społeczno-religijnych i epizodów istotnych jedynie z punktu widzenia jednostek lub niewielkich grup ludzkich.

 • Panel III: Apoteoza i damnatio memoria. Wraz ze zmieniającymi się czasami ewoluowało podejście do pisania o przeszłości i teraźniejszości - jedne zdarzenia stawały się warte pamięci, a inne tę wartość traciły. Panel ten ma na celu przybliżenie procesów gloryfikacji oraz potępienia ludzi i wydarzeń w różnych czasach i systemach. Chcemy w nim także uwzględnić zagadnienia powiązane z polityką pamięci i wynikającą z niej polityką historyczną.

 • Panel IV: Z pamiętnika dyplomaty. Dyplomacja związana jest z historiami zakulisowymi. Wiele ustaleń podjętych w toku negocjacji międzynarodowych nigdy nie miało opuścić wnętrza gabinetów...  Niejednokrotnie negocjacjom towarzyszyło też zastraszanie czy też przekupstwo mile widziane będą referaty opowiadające o działaniach niekoniecznie mających wiele wspólnego z kurtuazją i protokołem dyplomatycznym.

    Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 listopada 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo pod adresem: https://docs.google.com.

     Czas wygłaszania referatu wynosi maksymalnie 20 min. Referaty można wygłaszać w języku polskim jak również w wybranych językach obcych – angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim. Wygłoszenie referatu w innym języku należy uzgodnić z organizatorami. Osoby studiujące poza granicami Polski mogą zaprezentować swoje wystąpienie we własnym języku narodowym.    

     Opłata konferencyjna wynosi 70  / 20 € Istnieje możliwość publikacji referatu w zbiorze pokonferencyjnym Vade Nobiscum (w wersji drukowanej i online). Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie tekstu, wraz z recenzją pracownika naukowego (przynajmniej doktora) do dnia 1 stycznia 2016. Planowany termin druku tomu to luty 2016.

     Wszelkie istotne informacje będziemy umieszczać na facebookowym profilu wydarzenia: www.facebook.pl/lodzkajesien. Na wszelkie pytania uwagi i wątpliwości będziemy odpowiadać za pośrednictwem skrzynki mailowej: lodzkajesien@gmail.com.

     Pobierz zaproszenie na konferencję. W listopadzie opublikujemy na tej stronie program konferencji.

Komitet Organizacyjny
VIII Łódzka Wiosna Młodych Historyków

Koncepcje ładu światowego
(Łódź, 26-29 marca 2015 roku)


 Plakat konferencji

    Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ przy współpracy z Sekcją Naukową Studentów przy Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana oraz Kołem Naukowym Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik” organizuje VIII Łódzką Wiosnę Młodych Historyków – ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką, która od ośmiu lat przyciąga do Łodzi studentów i doktorantów z całej Polski i różnych ośrodków zagranicznych. Przygotowania rozpoczęły się już na początku grudnia. Teraz nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich na inaugurację i obrady.

    Tematyka obrad będzie skupiona w siedmiu panelach:

I. Od kraju nad Nilem do świata rzymskiego – mentalność i światopogląd starożytnych.

II. Wiele twarzy średniowiecza – między uniwersalizmem a partykularyzmem.

III. Od imperium, nad którym nie zachodzi słońce do Europy państw narodowych – kształtowanie się porządku światowego w epoce nowożytnej.

IV. Budowniczy i burzyciele ładu w XIX stuleciu.

V. Skończył się dramat wojny. Rozpoczął się dramat pokoju – teoria i praktyka pojmowania nowego układu sił w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas II wojny światowej.

VI. Świat wykrojony sierpem i wykuty młotem – ład międzynarodowy oczami krajów bloku wschodniego.

VII. Przeciwnicy hegemonii Stanów Zjednoczonych – zagrożenia czy kontrpropozycje dla współczesnego ładu światowego.

       Konferencje naukowe poświęcone problematyce koncepcji ładu światowego należą do rzadkości, stąd też szerokie spojrzenie na te zagadnienia. Inauguracja VIII Łódzkiej Wiosny Historyków odbędzie się 26 marca 2015 r. o godzinie 14 w Sali Rady Wydziału. Jej tematyka wpisuje się w czwarty panel. Poświęcona będzie dwusetnej rocznicy obrad kongresu wiedeńskiego. Debata inauguracyjna pt. Kongres wiedeński i koncepcja koncertu mocarstw. Lepsze rozwiązanie czy początek słabnącej pozycji Europy w świecie? będzie przeprowadzona przy udziale naukowców z kilku ośrodków akademickich. Wezmą w niej udział m.in. profesorowie: Jarosław Czubaty (UW), Krzysztof Marchlewicz (UAM) oraz Radosław Żurawski vel Grajewski (UŁ).

    Kontakt z organizatorami: 8wiosnahistorykow@gmail.com. Pobierz program konferencji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Robert StasiakŁódzka Jesień Młodych Historyków

Nie ma trwałych przyjaźni, są tylko trwałe interesy?


 Plakat konferencyjny
 

    Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ oraz Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UŁ mają zaszczyt zaprosić na konferencję: Łódzka Jesień Młodych Historyków. Konferencja Studencko-Doktorancka, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2014 roku w Instytucie Historii UŁ (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27A) Zapraszamy do zgłaszania referatów w ramach tematu: „Nie ma trwałych przyjaźni, są tylko trwałe interesy?” Różne przejawy przyjaźni w dziejach świata. Temat ten powinien zastanowić nas nie tylko nad interesownością przyjaźni i nad jej znaczeniem w dziejach świata, ale również nad jej znaczeniem w kształtowaniu innych, czasami nietypowych stosunków. Prezentowane referaty będą dotyczyć nie tylko ekonomicznych aspektów tego zagadnienia, ale również czysto ludzkich. Wszystkie pokrewne uczucia, które w dużej mierze wywodzą się z przyjaźni też znajdą swoje odzwierciedlenie w wystąpieniach. Zaprezentujemy wszystkie odzwierciedlenia słowa przyjaźń. Ponadto planujemy wydać publikację pokonferencyjną w formie książkowej (seria Vade nobiscum). Opłata konferencyjna wynosi 65 zł. Limit miejsc ograniczony! Formularz zgłoszeniowy dostępny był na specjalnej stronie konferencyjnej pod adresem: http://lodzkajesien.pl. Niebawem trafi na naszą stronę www aktualny program konferencji. Inauguracja konferencji odbędzie się 28 listopada 2014 roku, o godz. 12 w sali Rady Wydziału IH UŁ. Gość specjalny - Piotr Zychowicz, autor książek "Pakt Ribbentrop-Beck", "Obłęd '44" i "Opcja niemiecka".

     Pobierz program konferencji   VII Łódzka Wiosna Młodych Historyków

Konferencja studencko-doktorancka

 
plakat konferencji

    Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ i Studenckie Koło Naukowe Multi Level Marketingu UŁ mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt. VII Łódzka Wiosna Młodych Historyków. Ta konferencja studencko-doktorancka odbędzie się w dniach: 20-23 marca 2014 roku w Instytucie Historii UŁ przy ul. A. Kamińskiego 27a w Łodzi.

    Inauguracja VII Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków odbędzie się 20 marca 2014 roku o godz. 1200 w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a). Jej tematyka wpisuje się w pierwszy panel. Poświęcona będzie zbliżającej się 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wykład inauguracyjny o intrygującym tytule: "Powstanie Warszawskie – zły wybór, czy brak wyboru?" przygotował dr hab. Przemysław Waingertner, prof. UŁ. Zaproszona została powstańcza sanitariuszka Barbara Lenkiewicz. W ciągu czterech dni obrad referaty wygłosi 160 studentów i doktorantów z całej Polski z różnych kierunków studiów. Pełen program konferencji dostępny będzie niebawem na tej stronie.

    Tematykę naszej konferencji określają trzy panele:

 • Bunt, rebelia, rewolucja, strajk. Opór społeczeństwa wobec władzy na przestrzeni dziejów. Panel ten będzie poświęcony zagadnieniom związanym z najrozmaitszymi formami oporu społecznego przeciw władzy, będzie również mówił o próbach zmiany zaistniałej sytuacji przez społeczeństwo bądź jego elementy.

 Skąd przybyliśmy, dokąd zmierzamy? Źródła tożsamości. Panel ten będzie dotyczyć mitów założycielskich budujących tożsamość zbiorowości od małych wspólnot lokalnych do całych organizmów państwowych i narodów, mitów etnogenetycznych, badań nad zagadnieniami etnogenezy i poszukiwania praojczyzny, a także sposobów w jakie polityka sięgała po owe mity w celu budowy doktryn i pchnięcia narodów na konkretne tory.

 Gospodarka głupcze! Zakres panelu zorientowany jest wokół tematyki historii gospodarczej, zagadnień mikro- i makroekonomicznych, komunikacji marketingowej oraz zagadnień związanych ze strategiami zarządzania.

    Planujemy wydać publikację pokonferencyjną w formie książkowej!

    Wszelkie zapytania prosimy kierować pod adres: 7wiosnahistorykow@wp.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach http://sknh.uni.lodz.pl oraz www.knmlm.pl. Zapraszamy również do śledzenia naszych profili na Facebooku (fanpage: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Multi Level Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego).

    Pobierz: zaproszenie na konferencję oraz program konferencji.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Konrad Banaś

 


 

Konferencja naukowa pt.:

A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie...

 
Plakat konferencji w wersji roboczej

    Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ przy współpracy z Instytutem Historii UŁ oraz Instytutem Geografii Miast i Turyzmu UŁ ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków humanistycznych i geograficznych do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji studencko-doktoranckiej pt. A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie, która odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2013 roku w Instytucie Historii UŁ przy ulicy A. Kamińskiego 27 a. Konferencja składać się będzie z trzech paneli:

I. Podróże w czasach historycznych:
   * Wielkie wyprawy odkrywcze,
   * Poznawanie regionu,
   * Migracje ludności,
   * Środki transportu,
   * Percepcja miasta jako celu i etapu podróży na przestrzeni dziejów.

II. Relacje z podróży:
 
 * Słynne opisy podróży,
   * Znane dzieła podróżnicze i ich wielcy twórcy,
   * Konfrontacja relacji historyka i podróżnika.

III. Wielcy w drodze:
   * Epizody podróżnicze w biografiach postaci,
   * Osiągnięcia w historii eksploracji Ziemi – np. w himalaizmie czy odkrywaniu głębin,
   * Znani odkrywcy oraz ich dokonania.

Inauguracja konferencji odbędzie się 15 listopada 2013 roku, o godz. 1400 (Instytut Historii UŁ, Łódź, ul. A. Kamińskiego 27 a, sala Rady Wydziału). Podczas inauguracji mgr Andrzej Kompa (IH UŁ, Ceraneum) wygłosi wykład pt. Wędrówki po zaginionym mieście, czyli jak odnaleźć Konstantynopol w dzisiejszym Stambule. Zapraszamy ! 

Pobierz: zaproszenie, formularz zgłoszeniowy, regulamin konferencji, listę miejsc noclegowych

Uwaga - już jest na stronie do pobrania: program konferencji

Kontakt z organizatorami: jesien_lodz@wp.pl, Estera Flieger, Grzegorz Trafalski
 

VI Łódzka Wiosna Młodych Historyków 

 

Plakat Konferencji

 

    Zakończyła obrady VI Łódzka Wiosna Młodych Historyków. Należy dodać, że w tym roku konferencja była organizowana przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Mediewistów UŁ. VI Łódzka Wiosna Młodych Historyków odbyła się w dniach 21-24 marca 2013 roku. Tematykę określały panele:
I. Wspólna przeszłość – różne historie (stosunki polsko-żydowskie na przestrzeni dziejów, losy diaspory żydowskiej na świecie, historia Izraela);
II. Niebanalna historia codzienności (moda, dieta, higiena, warunki mieszkaniowe, codzienne obowiązki, edukacja, rozrywki, życie codzienne wielkich ludzi);
III. Trzy kontynenty, trzy światy. Zderzenie cywilizacji europejskiej z amerykańskimi (odkrycia, podróże, podbój, konflikty, współpraca);
IV. Między ortodoksją a herezją. Religia i wojny religijne w średniowieczu (panel koordynowali koledzy z Studenckiego Koła Naukowego Mediewistów Uniwersytetu Łódzkiego).

Komitet organizacyjny: Estera Flieger (przewodnicząca, SKNH UŁ), Karolina Feder (SKNH UŁ), Martyna Wilk (SKNH UŁ), Marcin Gawryszczak (SKNH UŁ), Anna Szczepańska (Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UŁ), Marcin Męcina (Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UŁ). Patronat: Centrum Badań Żydowskich UŁ, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo – Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, American Corner, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego. 21 marca (czwartek) odbyła się uroczysta inauguracja konferencji, podczas której prof. dr hab. Rafał Stobiecki wygłosił wykład na temat współczesnych interpretacji Holocaustu, w dyskusji panelowej wziął udział gość specjalny – prof. Anna Ziębińska-Witek z UMCS oraz prof. dr hab. Paweł Samuś (UŁ), dr Sławomir Nowinowski (UŁ), mgr Adam Sitarek (Centrum Badań Żydowskich, IPN – Oddział Łódzki). 22 marca (piątek) o godz. 12 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ambasady Stanów Zjednoczonych. Nasz gość specjalny wygłosił przemówienie wpisujące się w tematykę trzeciego panelu i odpowiadał na pytania. Wieczorem o godz. 18 – prof. dr hab. Maciej Kokoszko wygłosił wykład dotyczący diety mieszkańców Cesarstwa Bizantyńskiego połączony z degustacją...

Zobaczcie program konferencji oraz krótkie podsumowanie jej przebiegu

Oto kontakt z organizatorami: wiosnahistorykow@interia.eu 

Konferencja: Szpiedzy, kurtyzany, wojownicy... 

 

Plakat Konferencji

    

     Zakończyła już obrady jesienna konferencja studencko - doktorancka pt. "Szpiedzy, Kurtyzany, Wojownicy - drugoplanowi aktorzy na scenie dziejów". Spotkaliśmy się w dniach 23-25 listopada 2012 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja ta została organizowana przez SKNH UŁ we współpracy z Fundacją Akademicką im. Fernanda Braudela. Oto program wspomnianej konferencji. Informacje o naszej konferencji znajdziecie na portalu Historia.org oraz blogu konferencje-historyczne.

Oto krótkie podsumowanie tej konferencji (autorstwa Ani Cieszkowskiej)