Studia et amicitia
Kontakt e-mail

 

Facebook

 

Logo UŁ


Zebranie wyborcze SKNH UŁ

 Nowy Zarząd SKNH

    Minął rok, pora więc na kolejne wybory władz koła. W dniu 8 czerwca 2017 roku odbyło się zebranie wyborcze SKNH. Zostały przeprowadzone wybory nowego zarządu Koła na rok akademicki 2017 / 2018. Nowym przewodniczącym SKNH został wybrany Michał Owczarek. Wiceprzewodniczącymi Koła zostali: Piotr Budzyński (dotychczasowy przewodniczący) i Łukasz Łukszo, sekretarzem został Jędrzej Bończak zaś nowym skarbnikiem - Nina Radzyńska. Reaktywowano funkcję gospodarza koła (odpowiedzialnego za porządek w archiwum i pokoju koła), którym został wybrany Bartłomiej Józefowicz. Nowym redaktorem "Kuriera Instytutu Historii" (KIH) będzie od października 2017 roku Michał Stangreciak. Jego zadaniem będzie zmiana formuły tego czasopisma. W skład Komisji Rewizyjnej SKNH na nową kadencję weszli: Jan Dyktyński, Krzysztof Gryglewski oraz Maciej Jaśniewski. Piotr Budzyński będzie kierował organizacją Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów (OZHS), który w przyszłym roku odbędzie się, po wieloletniej przerwie, znowu w Łodzi. Wszystkim wybranym osobom gratulujemy i życzymy owocnej, pracy na rzecz naszego Koła i całego środowiska studenckiego historyków UŁ. Zobacz nowe władze.


X Łódzka Wiosna Młodych Historyków

interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka
(Łódź, 6–8 kwietnia 2017 roku)

plakat konterencji

     Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do udziału w konferencji – X Łódzka Wiosna Młodych Historyków (interdyscyplinarna konferencja międzynarodowa). Jest to już dziesiąte spotkanie w ramach Łódzkiej Wiosny. Z okazji jubileuszu chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w obradach w ramach czterech paneli. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas różnorodność tematyczna, stanie się inspiracją do licznych debat i dyskusji:

 • Panel I: Krwawa i bezkrwawa, obraz rewolucji na przestrzeni dziejów. Przedstawiamy panel poświęcony tematyce szeroko pojętych rewolucji. W jego ramach omawiane zostaną nie tylko akty o charakterze militarnym, lecz także przełomowe zdarzenia z zakresu polityki, kultury, obyczajowości czy gospodarki. Chcielibyśmy zachęcić do spojrzenia na rewolucję nie tylko oczami historyka, ale również przez pryzmat literatury, filozofii, filmu czy sztuki.

 • Panel II: Zderzenie dwóch światów, czyli o stosunkach międzykulturowych. Zetknięcie różnych kultur od zawsze wywoływało silne emocje. Strach i ciekawość, nieufność i fascynacja niosły rozmaite skutki. Od podboju i kolonizacji, przez wojny i konflikty aż po wieloletnią przyjaźń i owocną współpracę. Celem panelu jest wywołanie dyskusji nad różnorodnymi aspektami tych relacji.

 • Panel III: Cudze chwalicie, swego nie znacie – historia regionalna. Zafascynowani odległymi krajami często zapominamy o tym co nas otacza. A jednak mała ojczyzna, jej historia i kultura są częścią nas samych. Panel ten ma na celu wyeksponowanie tematyki regionalnej. W jego ramach chcielibyśmy zaprezentować wydarzenia, sylwetki słynnych ludzi, a także znane oraz zapomniane epizody związane z poszczególnymi regionami Polski.

 • Panel IV: Biorąc nogi za pas, motyw ucieczki na przestrzeni dziejów. Mówią, że strach dodaje skrzydeł. Jednak czy jest on jedynym powodem dla którego ludzie decydują się na ucieczkę? W tym panelu zapraszamy do dyskusji nad motywami a także rodzajami ucieczki na przestrzeni dziejów oraz w literaturze, sztuce i filmie. Chcielibyśmy by nie zabrakło również refleksji o aspekcie prawnym, filozoficznym i psychologicznym.

    Informacje organizacyjne: Obrady toczyć się będą w dniach 6–8 kwietnia 2017 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27 a. w Łodzi. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 marca 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo pod adresem: https://docs.google.com. Czas wygłoszenia referatu wynosi 20 minut. Przyjmujemy referaty w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim, słowackim lub węgierskim. Opłata konferencyjna wynosi 70 zł i obejmuje materiały konferencyjne, serwis kawowy, obiad w dniu wystąpienia oraz udział w imprezie integracyjnej. Istnieje możliwość publikacji artykułu opartego na referacie w kolejnym tomie naszej serii wydawniczej „Vade Nobiscum”, który ukaże się drukiem przed końcem roku akademickiego. Ta seria wydawnicza dostepna jest także online na stronie SKNH UŁ. Wszelkie istotne informacje będziemy umieszczać na facebookowym profilu wydarzenia: www.facebook.com/lodzkawiosna. Zapraszamy też do śledzenia strony naszego koła naukowego: sknh.uni.lodz.pl.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników również inne atrakcje umysłowe. Inauguracją konferencji będzie debata z udziałem prof. nadzw. Jarosława Kity z Instytutu Historii UŁ oraz prof. Izabelli Rusinowej z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Debata zatytułowana Finis Poloniae? Tadeusz Kościuszko rycerz czy rewolucjonista?, wpisuje się 200 rocznicę śmierci Naczelnika. Na to spotkanie zapraszamy 6 kwietnia w godzinach 14.00–16.00 w Sali Rady Wydziału.

Po debacie Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, zlokalizowanym w dawnym carskim więzieniu. Uczestnicy będą mogli zwiedzić całą kolekcje ciekawych eksponatów, obrazujących walkę Polski i Polaków i niezależny byt. Placówka mieści się na ul. Gdańskiej 13. W piątek (7 kwietnia) w godz. 16.00–17.00, odbędzie się spotkanie z prof. nadzw. dr. hab. Dariuszem Jeziornym, dyrektorem Instytutu Historii UŁ, który wygłosi wykład pt. Soviet policy of collective security. Na to spotkanie zapraszamy również do Sali Rady Wydziału. Wszystkie atrakcje okołokonferencyjne przygotowane zostały przez Organizatorów z myślą o uczestnikach oraz wszystkich chętnych, pragnących poszerzyć swą wiedzę.

Na wszelkie pytania uwagi i wątpliwości będziemy odpowiadać za pośrednictwem skrzynki mailowej: lodzkawiosna@gmail.com. Pobierz harmonogram konferencji.

Komitet Organizacyjny


III Ogólnopolski Kongres Młodych Bizantynistów

Cesarstwo Bizantyńskie i bizantyński krąg kulturowy

plakat konferencji

     Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Młodych Bizantynistów, który odbędzie się pod hasłem: Cesarstwo Bizantyńskie i bizantyński krąg kulturowy. Nasze wydarzenie, wpisujące się w obchody 60-lecia badań bizantynologicznych w Łodzi, stanowi kolejną edycję imprezy organizowanej do tej pory przez Sekcję Historii Bizancjum SKNH UAM w Poznaniu. Tematyka konferencji dotyczyć będzie historii, kultury i innych szeroko pojętych aspektów funkcjonowania Cesarstwa Bizantyńskiego oraz państw i ludów pozostających pod jego wpływem. Podział na panele dyskusyjne zostanie przeprowadzony po selekcji abstraktów. Konferencja odbędzie się w Instytucie Historii UŁ (ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, Łódź) w dniu 26 listopada 2016 roku (sobota).

     Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (w cenę wliczone są obiady, serwis kawowy, materiały konferencyjne dla prelegentów, udział w imprezie integracyjnej oraz wydanie artykułu opartego na wygłoszonym referacie w kolejnym tomie serii wydawniczej SKNH UŁ pt. Vade Nobiscum). Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 listopada 2016 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bizancjum2016@gmail.com.
Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’a na Facebooku: Kongres Bizantynistyczny.

     Zapraszamy na uroczycte otwarcie konferencji w dniu 25 listopada 2016 roku (piątek) o godzinie 10 w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a). W programie wykład prof. dr hab. Macieja Kokoszko pt: „Ciecierzyca jako leczniczy pokarm i lekarstwo w wybranej greckiej literaturze medycznej”. Wstęp wolny! 

Pobierz program konferencji

Komitet Organizacyjny 


Łódzka Jesień Młodych Historyków

„A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na przestrzeni dziejów (Łódź, 17-19 listopada 2016)

plakat konferencji 

     Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana – Ceraneum, Katedrą Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Podatkowym Kołem Naukowym ADVISOR oraz Studenckim Kołem Naukowym Prawa Budżetowego i Podatkowego FINIS ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką pt.: „A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na przestrzeni dziejów. Konferencja odbędzie się w dniach 17–19 listopada 2016 roku w zabytkowym Pałacu Biedermanna w Łodzi (ul. Franciszkańska 1/3).

    Zapraszamy wszystkich zajmujących się problematyką wojenną oraz różnymi jej aspektami w historii, kulturze, sztuce, społeczeństwie, polityce i gospodarce. Referaty będą grupowane tematycznie, aby umożliwić prelegentom szerszą dyskusję. Wśród proponowanych przez nas zagadnień znajdują się m.in.:    

 • Bitwy, kampanie, powstania etc. na przestrzeni dziejów

 • Bohaterowie i antybohaterowie oraz ich wizerunek w społeczeństwie

 • Wojskowość na przestrzeni dziejów

 • Wpływ działań wojennych na życie wszelkich mniejszości społecznych

 • Konflikty kolonialne i postkolonialne w kulturze i sztuce

 • Alegoria wojny w dziełach sztuki i literaturze

 • Wpływ wojny na relacje międzyludzkie

 • Literatura okresu wojennego na przestrzeni dziejów

 • Zmiany obyczajowe i kulturowe okresu wojen

 • Świadkowie wojen – wspomnienia, relacje, opisy etc.

 • Decyzje polityczne w przeddzień wojen i w ich trakcie

 • Wojny ekonomiczne

 • Przełomy gospodarcze w trakcie wojen

 • Problematyka finansów państwa w obliczu kampanii wojennych

 • Skutki prawne traktatów pokojowych.

    Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com. Termin zgłaszania referatów to 16 października 2016 roku. Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (w cenę wliczone są: posiłki, napoje, materiały dla uczestników, a także druk publikacji pokonferencyjnej w ramach serii wydawniczej Vade Nobiscum).

Inauguracja konferencji odbędzie się w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/5 w Sali Kominkowej 17 listopada 2016 o godzinie 13:30. Tematem debaty inauguracyjnej będzie Polska w świetle współczesnych konfliktów międzynarodowych. Dyskutować ze sobą będą: dr Marzena Iwańska (Uniwersytet Łódzki), prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki) i dr Michał Rulski (Uniwersytet Łódzki). Debatę poprowadzi dr Bartosz Kaczorowski. Serdecznie zapraszamy!

     Na wszelkie pytania uwagi i wątpliwości będziemy odpowiadać za pośrednictwem skrzynki mailowej: lodzkajesien@gmail.com. Pobierz program konferencji

Komitet Organizacyjny


Zebranie wyborcze SKNH UŁ

 Nowy Zarząd SKNH

    W dniu 7 czerwca 2016 roku miało miejsce kolejne zebranie wyborcze SKNH. Zostały przeprowadzone wybory nowego zarządu Koła na rok akademicki 2016 / 2017. Nowym przewodniczącym SKNH został wybrany Piotr Budzyński. Wiceprzewodniczącymi Koła zostali: Hanna Zienkiewicz (dotychczasowa przewodnicząca) i Maciej Dawczyk, sekretarzem - Marika Matusiak, zaś skarbnikiem - Michał Owczarek. Nowym redaktorem "Kuriera Instytutu Historii" (KIH) została Nina Radzyńska. W skład Komisji Rewizyjnej SKNH na nową kadencję weszli: Paulina Fronczak, Maciej Zbigniew Jaśniewski oraz Łukasz Łukszo. Zobacz galerię zdjęć zrobionych po tym zebraniu. stempel rocznicowy

1946-2016

Zapraszamy do lektury specjalnego, rocznicowego
numeru naszego biuletynu KIH


oficjalna strona internetowa SKNH UŁ; stronę opracował Tomasz Pietras w styczniu 2013 roku