Studia et amicitia
Kontakt e-mail

 

Logo UŁ


Zebranie wyborcze SKNH UŁ


 Nowy Zarząd SKNH

    W dniu 26 maja 2015 roku miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SKNH. Zostały przeprowadzone wybory nowego zarządu Koła na rok akademicki 2015 / 2016. Nową przewodniczącą SKNH została wybrana Hanna Zienkiewicz. Wiceprzewodniczącymi Koła zostali: Dominik Binkowski i Maciej Mańkowski, sekretarzem - Michalina Życzyńska, zaś skarbnikiem - Adam Grzegorczyk. Nowym redaktorem "Kuriera Instytutu Historii" (KIH) został Maciej Dębski. W skład Komisji Rewizyjnej SKNH na nową kadencję weszli: Konrad Banaś, Piotr Budzyński oraz Dawid Bujnowski. Wszystkim wybranym osobom gratulujemy i życzymy owocnej, pracy na rzecz naszego Koła i całego środowiska studenckiego historyków UŁ. Zobacz galerię zdjęć zrobionych po tym zebraniu.

 


 

XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

(Łódź, 25 kwietnia 2015 roku)


 Uczestnicy pikniku w Manufakturze

    Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ po raz kolejny zaprezentowało się na Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Manufakturze, organizowanym już po raz piętnasty przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe. W tym roku, w nawiązaniu do hasła przewodniego Festiwalu "Od Łodzi przemysłowej do akademickiej", SKNH UŁ zaproponowało uczestnikom pikniku naukowego (25 kwietnia 2015) w czasie Festiwalu podróż w przeszłość, do Łodzi z przełomu XIX i XX wieku, do wielokulturowego miasta przemysłowego, w którym ścierały się cztery kultury: polska, niemiecka, żydowska i prawosławna. Nasze stoisko zorganizowaliśmy pod hasłem "Jedno miasto, cztery oblicza - Łódź wielokulturowa". Propozycja SKNH spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników pikniku. Co ciekawe, stoisko przyciągało przedstawicieli wielu kultur i narodowości - byli u nas Ormianie, Ukraińcy a nawet... Włosi! Każdy jednak mógł poczuć klimat Łodzi z przełomu stuleci, poprzez świetnie przygotowane stroje członków koła, nawiązujące do tych noszonych w tamtych czasach i symbolizujących określoną przynależność kulturową (prawosławny pop, ortodoksyjny Żyd, niemiecki fabrykant itd.) oraz specjalnie skomponowany zestaw rekwizytów związanych z tematem stoiska. SKNH zorganizowało również quiz o dawnej Łodzi, w którym uczestnicy mogli wygrać atrakcyjne nagrody. Dla nas samych piknik okazał się pełnym wrażeń i zabawy przedsięwzięciem, a także okazją do promocji historii oraz naszego kierunku na studiach. Zapraszamy do obejrzenia galerii na Facebooku!

Dawid Bujnowski

     Galeria zdjęć z pikniku

 


 

VIII Łódzka Wiosna Młodych Historyków

Koncepcje ładu światowego
(Łódź, 26-29 marca 2015 roku)


 Plakat konferencji

    Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ przy współpracy z Sekcją Naukową Studentów przy Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana oraz Kołem Naukowym Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik” organizuje VIII Łódzką Wiosnę Młodych Historyków – ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką, która od ośmiu lat przyciąga do Łodzi studentów i doktorantów z całej Polski i różnych ośrodków zagranicznych. Przygotowania rozpoczęły się już na początku grudnia. Teraz nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich na inaugurację i obrady.

    Tematyka obrad będzie skupiona w siedmiu panelach:

I. Od kraju nad Nilem do świata rzymskiego – mentalność i światopogląd starożytnych.

II. Wiele twarzy średniowiecza – między uniwersalizmem a partykularyzmem.

III. Od imperium, nad którym nie zachodzi słońce do Europy państw narodowych – kształtowanie się porządku światowego w epoce nowożytnej.

IV. Budowniczy i burzyciele ładu w XIX stuleciu.

V. Skończył się dramat wojny. Rozpoczął się dramat pokoju – teoria i praktyka pojmowania nowego układu sił w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas II wojny światowej.

VI. Świat wykrojony sierpem i wykuty młotem – ład międzynarodowy oczami krajów bloku wschodniego.

VII. Przeciwnicy hegemonii Stanów Zjednoczonych – zagrożenia czy kontrpropozycje dla współczesnego ładu światowego.

    Informacje o konferencji dostępne także na Facebooku. Tradycyjnie już planujemy wydać publikację pokonferencyjną w formie książkowej oraz elektronicznej w formacie PDF (poprzednie tomy zob. Vade nobiscum). Opłata konferencyjna wynosi 65 zł (płatna przelewem).

    Konferencje naukowe poświęcone problematyce koncepcji ładu światowego należą do rzadkości, stąd też szerokie spojrzenie na te zagadnienia. Inauguracja VIII Łódzkiej Wiosny Historyków odbędzie się 26 marca 2015 roku o godzinie 14 w Sali Rady Wydziału. Jej tematyka wpisuje się w czwarty panel. Poświęcona będzie dwusetnej rocznicy obrad kongresu wiedeńskiego. Debata inauguracyjna pt. Kongres wiedeński i koncepcja koncertu mocarstw. Lepsze rozwiązanie czy początek słabnącej pozycji Europy w świecie? będzie przeprowadzona przy udziale naukowców z kilku ośrodków akademickich. Wezmą w niej udział m.in. profesorowie: Jarosław Czubaty (UW), Krzysztof Marchlewicz (UAM) oraz Radosław Żurawski vel Grajewski (UŁ).

    Kontakt z organizatorami: 8wiosnahistorykow@gmail.com. Pobierz program konferencji.

Robert Stasiak 

Sekcja filmowa SKNH zaprasza 24 lutego 2015


 Plakat filmowy

   Filmowcy chętnie sięgają po tematykę historyczną i społeczną czy biografie postaci uwikłanych w ważne wydarzenia. Historycy zaś chętnie o takich filmach dyskutują. Doskonałą okazją ku temu są kameralne pokazy filmowe organizowane przez SKNH UŁ. Wracamy tym samym do tradycji SKNH UŁ sprzed lat – Sekcja Filmowa znowu jest aktywna!  Projekcję poprzedza merytoryczne wprowadzenie jednego z zaproszonych do współpracy wykładowców. Wieczór kończy się inspirującą dyskusją.

    Po dłuższej przerwie zapraszamy na spotkanie filmowe we wtorek 2 grudnia 2014 roku o godzinie 1715 (IH UŁ, sala 203). Obejrzymy film Kena Loacha pt. "Wiatr buszujący w jęczmieniu" z 2006 r., poświęcony irlandzkiej wojnie o niepodległość. W tematykę filmu wprowadzi nas prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski. Po prelekcji porozmawiamy na temat filmu.

   Chyba każdy historyk słyszał o Hannie Arendt niemieckiej teoretyk polityki, filozof i publicystce. Jej prace O rewolucji (1963) czy Korzenie totalitaryzmu (1951), to klasyka. Postać ta doczekała się wreszcie swego filmowego przedstawienia. W 2012 roku w kinach pojawił się film biograficzny o Hannie Arendt, zrealizowany przez niemiecką reżyserkę Margarethe von Trotta’ę. Film ten opowiada o życiu i działalności wybitnej myślicielki XX wieku. Sekcja filmowa Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na pokaz filmowy, w czasie którego zaprezentowany zostanie film pt.”Hannah Arendt”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 24 lutego 2015 roku o godzinie 1715 w budynku Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, przy ul. Kamińskiego 27a w Łodzi (sala 203). Pokaz filmowy zostanie poprzedzony krótkim wprowadzeniem (prelekcją) Pani mgr Estery Flieger. Zapraszamy serdecznie!

Dawid BujnowskiŁódzka Jesień Młodych Historyków

Nie ma trwałych przyjaźni, są tylko trwałe interesy?


 Plakat konferencyjny
 

    Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ oraz Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UŁ mają zaszczyt zaprosić na konferencję: Łódzka Jesień Młodych Historyków. Konferencja Studencko-Doktorancka, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2014 r. w Instytucie Historii UŁ (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27A) Zapraszamy do zgłaszania referatów w ramach tematu: „Nie ma trwałych przyjaźni, są tylko trwałe interesy?” Różne przejawy przyjaźni w dziejach świata. Temat ten powinien zastanowić nas nie tylko nad interesownością przyjaźni i nad jej znaczeniem w dziejach świata, ale również nad jej znaczeniem w kształtowaniu innych, czasami nietypowych stosunków. Prezentowane referaty będą dotyczyć nie tylko ekonomicznych aspektów tego zagadnienia, ale również czysto ludzkich. Wszystkie pokrewne uczucia, które w dużej mierze wywodzą się z przyjaźni też znajdą swoje odzwierciedlenie w wystąpieniach. Zaprezentujemy wszystkie odzwierciedlenia słowa przyjaźń. Ponadto planujemy wydać publikację pokonferencyjną w formie książkowej (seria Vade nobiscum). Opłata konferencyjna wynosi 65 . Limit miejsc ograniczony! Formularz zgłoszeniowy dostępny był na specjalnej stronie konferencyjnej pod adresem: http://lodzkajesien.pl. Niebawem trafi na naszą stronę www aktualny program konferencji. Inauguracja konferencji odbędzie się 28 listopada 2014 roku, o godz. 12 w sali Rady Wydziału IH UŁ. Gość specjalny - Piotr Zychowicz, autor książek "Pakt Ribbentrop-Beck", "Obłęd '44" i "Opcja niemiecka".

     Pobierz program konferencji   Wycieczka integracyjna do Płocka


 Uczestnicy wycieczki do Płocka (czerwiec 2014)

    Działalność w studenckim kole naukowym to nie tylko organizowanie i udział w konferencjach naukowych w Łodzi oraz innych ośrodkach akademickich, oficjalnych i mniej oficjalnych zebraniach, panelach dyskusyjnych, piknikach naukowych, akcjach promocyjnych czy popularyzatorskich, żmudna praca przy redakcji periodyków i materiałów pokonferencyjnych. Równie ważne są spotkania integracyjne w gronie przyjaciół oraz wspólne wyjazdy.

    W dniach 28 i 29 czerwca 2014 roku odbyła się wycieczka SKNH UŁ do Stołecznego Książęcego Miasta Płocka. Członkowie koła wybrali się w sobotni, wczesny ranek żeby wziąć udział w historycznej przygodzie śladem mazowieckiej linii Piastów. Zwiedzanie malowniczo położonego miasta zaczęło się dość nietypowo, bo w tamtejszym ZOO. Kolejne kroki członkowie koła skierowali w kierunku Starego Rynku. Tam podziwiali pomieszanie zabudowy rodem ze średniowiecza, a także baroku i XIX wieku. Po kilku chwilach odpoczynku przyszedł czas na kolejne "podboje". Tym razem ciasnymi uliczkami płockiej starówki przemieściliśmy się na tzw. "Tumy", czyli na Tumskie Wzgórze, z którego rozciąga się przepiękny widok na południową część miasta, sięgając swym horyzontem po wsie z okolic tego pradawnego grodu. Na tym etapie grupa postanowiła wejść w mury Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta świątynia, której fundamenty sięgają 1144 roku, skrywa pod swoimi murami groby Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Członkowie koła podziwiali również przepiękne freski na ścianach katedry. Po czasie poznawania historii Płocka przyszedł czas na wspólną zabawę na plaży nad Wisłą. Kolejny dzień przyniósł nie mniej ciekawe atrakcje. Grupa podzieliła się i zaczęła eksplorację zakamarków tego uroczego miasta. Jedni wybrali Muzeum Mazowieckie w Płocku i ulicę Tumską, a drudzy plażę, molo i wypoczynek w promieniach pięknego, czerwcowego słońca. Sądzę, że każdy wyjechał z Płocka z uśmiechem na ustach i bogatymi przeżyciami.

Mateusz Maciejewski

     Galeria zdjęć z tej wycieczki

 Chcesz wiedzieć o nas więcej ?

 

Filmik reklamowy SKNH - autor mgr Kajetan Rudnicki

 

Film z debaty pt. W samo południe 25 lat później
zorganizowanej przez nasze koło (4 VI 2014)

Fragment audycji pt. Miastomania, cz. 2
wyemitowanej na antenie TVP
 3 Łódź (8 X 2013)

Wywiad na temat VI Wiosny Młodych Historyków
na antenie Radia Wawa, Eska, Eska Rock 
(2013)

Estera Flieger opowiada o działalności SKNH
na antenie Studenckiego Radia Żak (7 XII 2012)

Filmik zachęcający do zapisania się do SKNH
- autor mgr Kajetan Rudnicki (2009)

Apetyt na historię - wywiad poświęcony działalności SKNH
opublikowany w "Kronice. Piśmie Uniwersytetu Łódzkiego"
2009, nr 4/5 (116), s. 36-37

Sprawozdanie z działalności SKNH (2009-2012)

Link do grupy SKNH na Facebooku, polub nas! 

 Archiwum aktualności z życia SKNH:

Rok akademicki 2012 / 2013

Rok akademicki 2013 / 2014


oficjalna strona internetowa SKNH UŁ, wersja 3; stronę opracował Tomasz Pietras ponownie w styczniu 2013 roku