Studia et amicitia
Kontakt e-mail

 

Facebook

 

Logo UŁ


Logo SKNH UŁ

Wstępniak

    Studenckie Koło Naukowe Historyków funkcjonuje już 75 lat. Choć datę jego powstania, według najnowszych badań Naszego kolegi, Piotra Budzyńskiego, należałoby jeszcze przesunąć nawet nieco wcześniej. Nie zmienia to jednak faktu, iż Koło jest bardzo zasłużoną organizacją na Uniwersytecie Łódzkim, którego kilkudziesięcioletnie istnienie oraz tradycja jest bardzo bogata i wciąż rozwijana. Przecież jak było to w kultowym filmie Miś, istnieje coś takiego jak „nowa, świecka tradycja”. Niewątpliwie prawie każda kadencja Zarządu SKNH UŁ stara się coś nowego wnieść w szeregi studencko-historycznego życia.

    Działamy m.in. na gruncie wydawniczym. Po pierwsze, naszą ciężką pracą i sumptem ukazuje się czasopismo „Kurier Instytutu Historii” (popularnie zwany KIH-ą – skrót przewrotny, ale nie ma związku z zawartością merytoryczną), które gdyby nie nieprzychylny nam rynek medialny, byłoby najbardziej poczytnym pismem w Polsce. Oprócz wspomnianego czasopisma wydajemy także monografie z serii Vade Nobiscum (łac. Podążaj z nami). Jest to publikacja o poważniejszym charakterze, która ukazuje się regularnie po organizowanych przez nas konferencjach, w której zazwyczaj prelegenci zamieszczają artykuły prezentowane wcześniej w formie referatów podczas obrad konferencyjnych u Nas.

    Oprócz dyskusji na wszelakie zagadnienia, organizujemy spotkania merytoryczne, podczas których wybrana osoba przygotowuje referat na interesujący temat, a później toczona jest długa i owocna dyskusja. Ostanie takie spotkanie miało miejsce 5 grudnia, czyli dokładnie w 150-tą rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego Jędrzej Bończak, wygłosił wspaniały referat dotyczący tego bohatera. Ponadto organizujemy spotkania z interesującymi osobami, a także dyskutujemy na temat zagadnień historycznych oraz... gramy w paintball, laser game, czy urządzamy wypady na piwo. Promujemy także historię na wielu plenarnych wydarzeniach, takich jak np. Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Najważniejszym polem naszej działalności jest organizacja konferencji naukowych. Zazwyczaj organizujemy dwie konferencje na jesieni (Łódzka Jesień Młodych Historyków) oraz wiosną (Łódzka Wiosna Młodych Historyków).

   Wszelakie relacje, które zawiązują się między członkami trwają długo po zakończeniu studiów, a spotkania (także nieoficjalne) to okazja do świetnej zabawy w doborowym towarzystwie. Niech świadczy o tym fakt, że wiele osób będących kiedyś członkami Koła do tej pory nas odwiedza i wspomaga w wielu przedsięwzięciach. Nasza, licząca obecnie około 20 członków grupa, to nie tylko grupa towarzyska – aspekt naukowy ma u Nas niepoślednie znaczenie. Rady starszych kolegów często są bardzo przydatne podczas przygotowywania się do egzaminów, rozpoczęcia własnych badań naukowych, czy starań o stypendium. Nasze spotkania są okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, poglądów i wiedzy, czy po prostu okazją do integracji studenckiej. Większość pracowników naszego Instytutu właśnie tutaj rozpoczynała swoją karierę.

Michał Owczarek
  ex Przewodniczący SKNH UŁ

 


Uwaga!

Aktualności na temat bieżącej działalności Koła szukajcie także
na naszym profilu w mediach społecznościowych:

 Oficjalny profil SKNH UŁ na Facebooku

 


Vade Nobiscum

    Szanowni Państwo, w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego mamy zaszczyt poinformować o możliwości nadsyłania tekstów do kolejnego tomu Vade Nobiscum, który jest naszą cyklicznie wydawaną, naukową, studencko-doktorancką publikacją zbiorową. XXII tom Vade Nobiscum planujemy poświęcić najróżniejszym tematom z dziedziny historii oraz nauk pokrewnych (Varia). Nadesłane prace muszą być tekstami naukowymi, opartymi na źródłach, prezentującymi nowe ustalania badawcze. Państwa artykuły przejdą anonimową recenzję naukową zewnętrznych recenzentów. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia nadesłanego tekstu. Każda praca zostanie przez nas zweryfikowana przy pomocy programu antyplagiatowego. Teksty powinny zawierać od 20 tysięcy do 40 tysięcy znaków ze spacjami (od połowy do jednego arkusza wydawniczego). Na prace będziemy czekać do 1 XII 2020 roku.

Wszystkie informacje techniczne dotyczące formatu publikacji znajdują się w dokumencie załączonym poniżej. Nasza publikacja zostanie wydrukowana oraz umieszczona Repozytorium Cyfrowym UŁ. Vade Nobiscum jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, które znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Nie przewidujemy żadnych opłat.

Instrukcja dla Autorów (format PDF) - pobierz plik

Wszystkie pytania oraz gotowe artykuły prosimy kierować na podany niżej adres mailowy Redakcji: vnobiscum@gmail.com

Z poważaniem - Redakcja Vade Nobiscum


stary szef i nowa przewodnicząca koła

Nowe władze SKNH UŁ

    Na zebraniu w dniu 18 czerwca 2020 roku odbyły się wybory władz Studenckiego Koła Naukowego Historyków na rok akademicki 2020/2021. Przewodniczącą Koła została wybrana Julia Gertner, wiceprzewodniczącymi - Jakub Kuliś oraz Michał Ziółkowski, sekretarzem - Patryk Grancow, skarbnikiem - Jakub Gwizdoń, gospodarzem - Marcin Latosiński. Funkcje redaktora naczelnego "Kuriera Instytutu Historii" (KIH) będzie pełnił Radosław Kędzia. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Jakub Pisarski, Krzysztof Gryglewski i Damian Karpiński. Gratulujemy wyboru i życzymy realizacji wszystkich ambitnych planów w nowym roku akademickim!


tymczasowy plakat

Łódzka Jesień Młodych Historyków 2019

Szanowni Państwo, Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ ma zaszczyt zaprezentować Państwu harmonogram konferencji studencko-doktoranckiej pt. Ziemie, które spłynęły krwią. Europa Środkowa w czasach totalitaryzmów, która odbędzie się w sobotę 16 listopada 2019 roku w Instytucie Historii UŁ (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a).

10.00-11.30 Wykład inauguracyjny dr Sławomira Szczesia pt. Zbrodnia i kara na Bałkanach w XX wieku

11.30-11.40 Przerwa

11.40-12.40 Wystąpienia, część 1:

11.40-12.00 mgr Adrian Talarek System totalitarnych rządów na Litwie w latach 1926-1939

12.00-12.20 Marcin Latosiński Represje bolszewickie wobec kościoła katolickiego na Ukrainie w czasie Wielkiego Głodu

12.20-12.40 Olaf Strachota-Gorzycki Robotnicy przeciw władzy ludowej, NRD 1953

12.40-13.10 Dyskusja

13.10-14.10 Przerwa obiadowa

14.10-15.30 Wystąpienia, część 2:

14.10-14.30 Jakub Kuliś Ewolucja poglądów Józefa Feldmana na relacje polsko-niemieckie a II wojna światowa

14.30-14.50 mgr Monika Cepil Lokalizacja cmentarzy wojskowych z pocz. XX wieku na terenie Małopolski w badaniach geograficzno-historycznych

14.50-15.10 mgr Damian Marculewicz Straty materialne mieszkańców gminy Kuźnica w okresie II wojny światowej w świetle Kwestionariuszy Szkód Wojennych

15.10-15.30 Agata Dąbrowska - Ustawowe bezprawie rozważania o wpływie totalitaryzmu na doktrynę prawa

15.30-16.00 Dyskusja


zdjęcie członków SKNH wykonane 6 czerwca 2019

Nowe władze SKNH UŁ

W dniu 6 czerwca 2019 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ. Nowym przewodniczącym SKNH na kadencję 2019/2020 został wybrany Jakub Kuliś. Wiceprzewodniczącymi zostali Bartłomiej Józefowicz i Michał Ziółkowski, skarbnikiem – Jakub Gwizdoń a sekretarzem – Marcin Latosiński. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Radosław Kędzia, Damian Karpiński i Aleksander Sagalara. Redaktorem KIH pozostał Krzysztof Gryglewski. Nowemu przewodniczącemu i zarządowi SKNH gratulujemy wyboru i życzymy pomyślnej realizacji wszystkich ambitnych planów.


plakat konferencji

Łódzka Wiosna Młodych Historyków 2019

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do udziału w konferencji pt. Europa Środkowa w czasach Jagiellonów w ramach XI Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków. Konferencja ta będzie okazją do przyjrzenia się nie tylko wielkiej polityce czy konfliktom. Chcielibyśmy żeby konferencja obejmowała również referaty poświęcone gospodarce, społeczeństwu, kulturze czy życiu codziennemu mieszkańców państw środkowej Europy w XIVXVI wieku.

Obrady toczyć się będą w dniach 12–13 kwietnia 2019 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a. w Łodzi.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład Pani prof. dr hab. Beaty Możejko pt. Król Kazimierz Jagiellończyk - córki i synowie. Dylematy ojca - między rozsądkiem a przymusem, inaugurujący naszą konferencję, który odbędzie się w piątek 12 kwietnia 2019 o godzinie 10 (sala Rady Wydziału).

Zapytania prosimy kierować na adres: lodzkawiosna@gmail.com.   Pobierz program konferencji.

 


tymczasowy plakat

Łódzka Jesień Młodych Historyków 2018

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanej w ramach kolejnej Łódzkiej Jesieni Młodych Historyków, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Obudzić Ojczyznę. Emancypacje 1918–2018.

Konferencja będzie okazją do przyjrzenia się wydarzeniom związanym z walką o niepodległość, niezależność polityczną i społeczną, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego stulecia zarówno na gruncie polskim jak i w sferze globalnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada 1 grudnia 2018 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Zapytania prosimy kierować na adres: lodzkajesien@gmail.com.

    


nowe władze SKNH

Nowe władze SKNH

    W dniu 7 czerwca 2018 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ. Nowym przewodniczącym SKNH na kadencję 2018/2019 został wybrany Bartłomiej Józefowicz. Wiceprzewodniczącymi zostali Michał Owczarek i Łukasz Łukszo, skarbnikiem Jędrzej Bończak, sekretarzem Łukasz Zaworski, zaś gospodarzem koła Jan Dyktyński. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Budzyński, Maciej Jaśniewski i Adrian Polanowski. Nowemu przewodniczącemu i zarządowi SKNH gratulujemy wyboru i życzymy pomyślnej realizacji wszystkich ambitnych planów. Na zebraniu obecni byli opiekunowie koła dr Wojciech Marciniak i dr Tomasz Pietras.

    


 stronę opracował Tomasz Pietras w 2013 roku