Studia et amicitia
Kontakt e-mail

 

Facebook

 

Logo UŁ


Logo SKNH UŁ

Wstępniak

    Istotę Studenckiego Koła Naukowego Historyków najlepiej oddaje dewiza – studia et amicitia – nauka i przyjaźń. Można tu znaleźć wszystko, co najważniejsze dla ambitnego studenta: dobre towarzystwo i okazję do osobistego rozwoju. Relacje, które zawiązują się między członkami trwają długo po zakończeniu studiów, a spotkania (nie tylko te oficjalne) to okazja do świetnej zabawy w doborowym gronie. Jednak SKNH to nie tylko grupa towarzyska, równie ważny jest aspekt naukowy. Dzięki radom starszych kolegów, łatwiej przygotować się do egzaminów, rozpocząć własne badania, a nawet uzyskać stypendium J.M. Rektora. Nasze spotkania stanowią też świetną okazję do wymiany doświadczeń. Dość powiedzieć, że większość pracowników naukowych właśnie tutaj zaczynało swoją karierę.

    W Kole oddajemy się rozmaitym zajęciom: organizujemy konferencje naukowe i spotkania z interesującymi osobami, dyskutujemy na tematy związane z historią i dzielimy spostrzeżeniami, ale także gramy razem w paintballa i urządzamy „integracyjne” wypady na piwo. Czasem przebieramy się w stroje z minionych epok i promujemy historię na różnych imprezach, a czasem omawiamy najnowsze wydarzenia „z życia Instytutu”. W naszym pokoju zawsze można wypić kawę lub herbatę, a także przygotować się do zajęć lub przeczekać „okienko” rozmawiając z innymi kołowiczami. Wydajemy również miesięcznik Kurier Instytutu Historii (szerzej znany, jako KIH-a), publikować mogą w nim wszyscy studenci, nie tylko ci należący do Koła.

    Plany na ten rok są niezwykle ambitne: zamierzamy urządzić kilka konferencji naukowych, w tym jubileuszową X Łódzką Wiosnę Młodych Historyków, oraz rozpocząć przygotowania do XXVI edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, który (przy odrobinie szczęścia) odbędzie się w naszym Instytucie wiosną przyszłego roku akademickiego. Chcemy zorganizować spotkania samokształceniowe poświęcone pisaniu artykułów czy abstraktów a także spotkanie integracyjne na przełomie października i listopada. Oczywiście to tylko niektóre z naszych pomysłów.  Przed nami wiele wyzwań, ale jeszcze więcej dobrej zabawy. Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi wszystkich, którzy chcą dobrze wykorzystać ten czas. Na pewno nie będziecie żałować!

Piotr Budzyński
Przewodniczący SKNH UŁ

 


    Zebrania Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ odbywają się w poniedziałki o godzinie 1700 i w czwartki o godzinie 1030 (na przemian) w sali 202 Instytutu Historii UŁ. Zapraszamy!

    Na naszej stronie znajdziecie m.in. rys historyczny SKNH (które właśnie skończyło 70 lat!), materiały konferencyjne, dane kontaktowe oraz pełen tekst wszystkich dostępnych numerów periodyku SKNH pt. KIH-a (Kurier Instytutu Historii UŁ, ukazujący się od 2004 r.) i pisma Mediewista, wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Mediewistów . Odpowiadając na prośby uczestników organizowanych przez nasze koło konferencji studencko-doktoranckich, postanowiliśmy opublikować na tej stronie pełen tekst wszystkich dostępnych tomów periodyku Vade Nobiscum z referatami pokonferencyjnymi z kolejnych edycji Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków oraz różnotematycznych konferencji jesiennych SKNH. Znajdziecie je na tej stronie.

    Oto nowe władze naszego koła w roku akademickim 2016/2017.

 


III Ogólnopolski Kongres Młodych Bizantynistów

Cesarstwo Bizantyńskie i bizantyński krąg kulturowy

plakat konferencji

     Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Młodych Bizantynistów, który odbędzie się pod hasłem: Cesarstwo Bizantyńskie i bizantyński krąg kulturowy. Nasze wydarzenie, wpisujące się w obchody 60-lecia badań bizantynologicznych w Łodzi, stanowi kolejną edycję imprezy organizowanej do tej pory przez Sekcję Historii Bizancjum SKNH UAM w Poznaniu. Tematyka konferencji dotyczyć będzie historii, kultury i innych szeroko pojętych aspektów funkcjonowania Cesarstwa Bizantyńskiego oraz państw i ludów pozostających pod jego wpływem. Podział na panele dyskusyjne zostanie przeprowadzony po selekcji abstraktów. Konferencja odbędzie się w Instytucie Historii UŁ (ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, Łódź) w dniu 26 listopada 2016 roku (sobota).

     Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (w cenę wliczone są obiady, serwis kawowy, materiały konferencyjne dla prelegentów, udział w imprezie integracyjnej oraz wydanie artykułu opartego na wygłoszonym referacie w kolejnym tomie serii wydawniczej SKNH UŁ pt. Vade Nobiscum). Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 listopada 2016 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bizancjum2016@gmail.com.
Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’a na Facebooku: KongresBizantynistyczny.

     Zapraszamy na uroczycte otwarcie konferencji w dniu 25 listopada 2016 roku (piątek) o godzinie 10 w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a). W programie wykład prof. dr hab. Macieja Kokoszko pt: „Ciecierzyca jako leczniczy pokarm i lekarstwo w wybranej greckiej literaturze medycznej”. Wstęp wolny! 

Pobierz program konferencji

Komitet Organizacyjny

 


Łódzka Jesień Młodych Historyków

„A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na przestrzeni dziejów (Łódź, 17-19 listopada 2016)

plakat konferencji 

     Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana – Ceraneum, Katedrą Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Podatkowym Kołem Naukowym ADVISOR oraz Studenckim Kołem Naukowym Prawa Budżetowego i Podatkowego FINIS ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką pt.: „A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na przestrzeni dziejów. Konferencja odbędzie się w dniach 17–19 listopada 2016 roku w zabytkowym Pałacu Biedermanna w Łodzi (ul. Franciszkańska 1/3).

    Zapraszamy wszystkich zajmujących się problematyką wojenną oraz różnymi jej aspektami w historii, kulturze, sztuce, społeczeństwie, polityce i gospodarce. Referaty będą grupowane tematycznie, aby umożliwić prelegentom szerszą dyskusję. Wśród proponowanych przez nas zagadnień znajdują się m.in.:    

 • Bitwy, kampanie, powstania etc. na przestrzeni dziejów

 • Bohaterowie i antybohaterowie oraz ich wizerunek w społeczeństwie

 • Wojskowość na przestrzeni dziejów

 • Wpływ działań wojennych na życie wszelkich mniejszości społecznych

 • Konflikty kolonialne i postkolonialne w kulturze i sztuce

 • Alegoria wojny w dziełach sztuki i literaturze

 • Wpływ wojny na relacje międzyludzkie

 • Literatura okresu wojennego na przestrzeni dziejów

 • Zmiany obyczajowe i kulturowe okresu wojen

 • Świadkowie wojen – wspomnienia, relacje, opisy etc.

 • Decyzje polityczne w przeddzień wojen i w ich trakcie

 • Wojny ekonomiczne

 • Przełomy gospodarcze w trakcie wojen

 • Problematyka finansów państwa w obliczu kampanii wojennych

 • Skutki prawne traktatów pokojowych.

    Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com. Termin zgłaszania referatów to 16 października 2016 roku. Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (w cenę wliczone są: posiłki, napoje, materiały dla uczestników, a także druk publikacji pokonferencyjnej w ramach serii wydawniczej Vade Nobiscum).

Inauguracja konferencji odbędzie się w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/5 w Sali Kominkowej 17 listopada 2016 o godzinie 13:30. Tematem debaty inauguracyjnej będzie Polska w świetle współczesnych konfliktów międzynarodowych. Dyskutować ze sobą będą: dr Marzena Iwańska (Uniwersytet Łódzki), prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki) i dr Michał Rulski (Uniwersytet Łódzki). Debatę poprowadzi dr Bartosz Kaczorowski. Serdecznie zapraszamy!

     Na wszelkie pytania uwagi i wątpliwości będziemy odpowiadać za pośrednictwem skrzynki mailowej: lodzkajesien@gmail.com.

Pobierz program konferencji

Komitet Organizacyjny

 Zebranie wyborcze SKNH UŁ


 Nowy Zarząd SKNH

    W dniu 7 czerwca 2016 roku miało miejsce kolejne zebranie wyborcze SKNH. Zostały przeprowadzone wybory nowego zarządu Koła na rok akademicki 2016 / 2017. Nowym przewodniczącym SKNH został wybrany Piotr Budzyński. Wiceprzewodniczącymi Koła zostali: Hanna Zienkiewicz (dotychczasowa przewodnicząca) i Maciej Dawczyk, sekretarzem - Marika Matusiak, zaś skarbnikiem - Michał Owczarek. Nowym redaktorem "Kuriera Instytutu Historii" (KIH) została Nina Radzyńska. W skład Komisji Rewizyjnej SKNH na nową kadencję weszli: Paulina Fronczak, Maciej Zbigniew Jaśniewski oraz Łukasz Łukszo. Wszystkim wybranym osobom gratulujemy i życzymy owocnej, pracy na rzecz naszego Koła i całego środowiska studenckiego historyków UŁ. Zobacz galerię zdjęć zrobionych po tym zebraniu.

 stempel rocznicowy

1946-2016

Zapraszamy do lektury specjalnego, rocznicowego
numeru naszego biuletynu KIH


oficjalna strona internetowa SKNH UŁ, wersja
 3; stronę opracował Tomasz Pietras ponownie w styczniu 2013 roku